Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin nimi:
Deitti.netin käyttäjärekisteri

Rekisterinpitäjä:
Deitti.net Oy

Y-tunnus:
2664590-7

Osoite:
Kuortaneenkatu 1, 00520 Helsinki

Rekisteriasioita hoitava henkilö:
Leo Koivistoinen, ceo@deitti.net

1. Rekisterin pitämisen peruste

Deitti.net:n käyttäjän (jäljempänä "Käyttäjä") suostumuksella tapahtuva Deitti.net-verkkopalveluun sekä siihen kulloinkin kuuluviin toimintoihin (jäljempänä "Palvelu") liittyvä henkilötietojen käsittely.

2. Rekisterin käyttötarkoitus

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen, kehittämiseen, Deitti.netin ja sen yhteistyökumppanien markkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen.

3. Rekisterin sisältämät tiedot

Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä – henkilötietolain sallimissa rajoissa – Deitti.netin omissa rekistereissä.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä ja Suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.

5. Tietojen luovutus

Deitti.net voi luovuttaa asiakastietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei Käyttäjä ole kieltänyt tietojensa luovuttamista suoramarkkinointiin. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita Deitti.netin ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.

6. Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

7. Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Deitti.net Oy
Leo Koivistoinen
Kuortaneenkatu 1
00520 Helsinki

Päivitetty 31.8.2015 (rekisterin, yrityksen ja rekisteriasioista vastaavan henkilön nimi päivitetty)