Yleiset käyttöehdot

1. Yleistä

Deitti.net Oy (jäljempänä "Deitti.net") tarjoaa käyttäjälle Deitti.net-palvelun ("jäljempänä Palvelu") internet-osoitteessa deitti.net näiden käyttöehtojen ja niihin mahdollisesti myöhemmin tehtävien lisäysten ja muutosten mukaisesti. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Deitti.netin ja Palvelun käyttäjän (jäljempänä "Asiakas") välillä.

2. Asiakkaan velvoitteet

Palvelua käyttäessään Asiakas sitoutuu noudattamaan Suomen lakia ja muita säännöksiä. Asiakas sitoutuu olemaan tallentamatta, levittämättä, lähettämättä, linkittämättä tai välittämättä Palvelussa aineistoa, joka on lain tai hyvien tapojen vastaista. Asiakas sitoutuu olemaan käyttämättä Palvelua lain tai hyvien tapojen vastaisiin toimenpiteisiin, kaupallisiin tarkoituksiin tai markkinointiin. Viime kädessä Deitti.net itse määrittelee, mikä sen ylläpitämässä Palvelussa on hyvien tapojen mukaista.

Maksullisen seuran hakeminen ja tarjoaminen, sekä kaikenlaisen taloudellisen edun tarjoaminen ja pyytäminen on ehdottomasti kielletty.

Asiakas ei saa levittää Palvelussa mitään yhteystietoja, eikä muiden henkilöiden henkilötietoja. Yksityisluontoisissa viesteissä saa kertoa vain omat yhteystietonsa, tosin se ei ole suositeltavaa, jos et ole aivan varma vastaanottajasta.

Asiakas vastaa siitä, etteivät hänen käyttämänsä laitteet tai ohjelmistot aiheuta haittaa Palvelulle tai muille Palvelun käyttäjille.

Asiakas myöntää Deitti.netille oikeuden tarvittaessa korvauksetta poistaa, muuttaa, kopioida, julkaista tai olla julkaisematta kaikkea sisältöä, jonka Asiakas on Palvelussa tuonut saataville. Deitti.netillä on myös oikeus käyttää Palveluun luotuja sisältöjä (esim. tekstejä, kuvia, videoita) omien Palvelujensa markkinoinnissa. Nämä ehdot eivät koske yksityisviestejä, jotka kaikki ovat luottamuksellisia. Materiaalien tekijänoikeudet säilyvät niiden alkuperäisillä haltijoilla.

3. Käyttäjätunnus

Luodakseen käyttäjätunnuksen Palveluun Asiakkaan tulee olla vähintään 16-vuotias. Jos Asiakas on alle 18-vuotias, tulee hänen pyytää huoltajaltaan lupa luoda tunnus Palveluun ja näyttää huoltajalle nämä käyttöehdot. Alle 16-vuotiaana esiintyminen tai alle 16-vuotiaan seuran hakeminen on kiellettyä.

On kiellettyä luoda tunnuksia, jotka loukkaavat kolmatta osapuolta. Asiakas sitoutuu antamaan totuuden- ja ajanmukaiset, täsmälliset tiedot luodessaan käyttäjätunnuksen. Näitä tietoja tulee myös pitää ajan tasalla. Asiakas hyväksyy, että annetut tiedot kerätään käyttäjätietokantaan.

Deitti.netillä on oikeus ilman eri perustelua ottaa käyttöönsä tai poistaa käyttäjätunnukseen liitetty nimimerkki. Tällöin Asiakkaalle myönnetään uusi nimimerkki.

Jos Asiakas ei noudata näitä käyttöehtoja tai palvelukohtaisia sääntöjä, on Deitti.netillä oikeus poistaa Asiakkaan käyttäjätunnus sekä kaikki Asiakasta koskevat tiedot käyttäjätietokannasta ja asettaa käytönesto Palveluun. Tällöin Asiakkas menettää tilaamansa maksulliset ominaisuudet, eikä niitä hyvitetä Asiakkaalle.

4. Korvausvelvollisuus ja edelleenmyynti

Deitti.netin Palveluun tuottama materiaali on suojattu tekijänoikeuksilla sekä Suomessa että ulkomailla. Oikeudet materiaaliin kuuluvat Deitti.netille eikä materiaalia saa käyttää ilman erityistä lupaa.

On kiellettyä myydä Deitti.netin Palvelun tarjoamia ominaisuuksia eteenpäin kolmannelle osapuolelle. Kaikki Palvelun tuotot kuuluvat yksinomaan Deitti.netille.

Asiakas korvaa kaikki vahingot ja kulut, jotka aiheutuvat Deitti.nettiä tai sen työntekijää vastaan esitetyistä vaatimuksista, jos nämä vaatimukset johtuvat näiden käyttöehtojen vastaisesta käytöstä tai Asiakkaan tekemistä kolmannen osapuolen oikeuksien loukkauksista.

5. Deitti.netin oikeudet ja velvoitteet

Deitti.net voi lopettaa Palvelun tai sen osan tarjoamisen tai irtisanoa tämän sopimuksen ilman etukäteisvaroitusta, ja Deitti.net voi näissä tapauksissa poistaa kaikki Asiakkaan tiedot.

Deitti.net voi siirtää tämän sopimuksen kolmannelle osapuolelle ilman etukäteisilmoitusta.

Palvelukohtaiset säännöt eivät koske Deitti.net omaan käyttöönsä luomia käyttäjätunnuksia.

Deitti.net ei valvo, tutki, muokkaa eikä luovuta Asiakkaiden yksityisviestejä, yhteys- ja teletunnistetietoja kolmansille osapuolille muissa kuin seuraavissa tilanteissa:

  • lain tai muun säännöksen vaatimana
  • jos se on tarpeen käyttöehtojen loukkauksen estämiseksi
  • jos se on tarpeen Deitti.netin tai kolmannen osapuolen oikeuksien suojaamiseksi.

Deitti.net ei ole vastuussa Asiakkaan Palveluun tuottaman sisällön mahdollisesta tuhoutumisesta, vahingoittumisesta tai tallentamatta jättämisestä.

6. Maksulliset ominaisuudet

Asiakas voi tilata Palvelussa Maksullisia ominaisuuksia, jotka maksetaan tekstiviestillä, luottokortilla, verkkopankilla tai muulla kulloinkin tarjolla olevalla maksutavalla. Maksullisilla ominaisuuksilla ei ole peruutusoikeutta.

Deitti.net pidättää oikeuden muuttaa Maksullisten ominaisuuksien sisältöä ja hintoja. Maksullisten ominaisuuksien kulloinkin voimassaolevat sisällöt ja hinnat ilmoitetaan Maksullisten ominaisuuksien yhteydessä.

Mikäli Maksullinen ominaisuus keskeytyy Deitti.netistä johtuvasta syystä yli vuorokauden ajaksi, Asiakkaan tulee reklamoida keskeytyksestä Deitti.netin asiakaspalveluun. Deitti.net pidentää Maksullisen ominaisuuden voimassaoloa vastaavalla ajalla. Deitti.netillä ei ole muuta tai laajempaa vastuuta Maksullisessa ominaisuudessa olevasta keskeytyksestä, eikä Deitti.net edellä esitetyn lisäksi korvaa Asiakkaalle Maksullisen ominaisuuden keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välillisiä vahinkoja.

7. Tietosuoja

Deitti.net noudattaa Suomen tietosuojalainsäädännön säännöksiä henkilötietoja käsitellessään. Asiakkaan antamia tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman Asiakkaan lupaa muuten kuin lain määräyksestä. Deitti.net voi luovuttaa kolmansille osapuolille asiakkaita koskevia tietoja, joista yksittäinen asiakas ei ole tunnistettavissa.

8. Takuu ja vastuunrajoitus

Deitti.net pyrkii varmistamaan Palvelun virheettömän toiminnan, mutta ei takaa Palvelun virheettömyyttä eikä jatkuvaa toimintaa.

Deitti.net ei vastaa Asiakkaalle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat Palvelun käytöstä. Deitti.net ei myöskään ole millään tavoin vastuussa Palvelun ja Asiakkaan välisestä tietoturvasta, eikä vastaa viestien sisällöstä eikä perillemenosta.

9. Linkit ja mainokset

Deitti.net ei vastaa Palvelussa olevien mainosten sisällöstä, eikä mainoksissa tai linkeissä tarjottavien Palveluiden sisällöstä, virheettömyydestä tai niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta.

10. Muuta

Käyttöehtoihin ja Palvelun tarjoamiseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki käyttöehtoja ja Palvelua koskevat riidat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Päivitetty 13.10.2015 (tarkennuksia kiellettyyn toimintaan palvelussa)