Maksullisten palveluiden sopimusehdot

Päivitetty 27.12.2022

Yleiset ehdot

Deitti.net on Deitti.net Oy:n (2664590-7) tarjoama nettideittipalvelu. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Deitti.net Oy:n ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa. Deitti.net Oy:llä on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ovat luettavissa Deitti.netin sivuilta.

Deitti.net ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Deitti.net Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Deitti.net on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä viivytyksettä.

Asiakas ja tietosuoja

Deitti.net toivottaa tervetulleeksi kaikki täysi-ikäiset yksityisasiakkaat. Kauppasuhteessa noudatetaan soveltuvaa Suomen ja EU:n lainsäädäntöä kuluttajakaupan, markkinoinnin ja mainonnan osalta. Palvelun tilaaminen vaatii syntymäajan luovuttamista Deitti.net Oy:lle.

Asiakas on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään vähintään sähköpostiosoitteen. Käyttäessään maksutapana laskua, asiakas on velvoitettu antamaan henkilötunnuksensa sekä täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät vähintään nimen, osoitteen, puhelinnumeron sekä sähköpostiosoitteen.

Deitti.net haluaa luoda turvallisen sekä tasa-arvoisen alustan asiakkaille. Valvomme sivuston turvallisuutta teknisesti esimerkiksi tietomurtoyrityksiltä sekä koneelliselta kaupankäynniltä ja tiedustelulta. Mikäli havaitsemme sopimusehtojemme vastaista toimintaa tulemme tekemään siitä ilmoituksen valvovalle viranomaiselle sekä varaamme oikeudet perua kaupat, mikäli asiakas ei ole toiminut yleisesti hyväksyttyjen toimintatapojen mukaisesti ja on esimerkiksi hyödyntänyt automaattisia työkaluja (botteja / scriptejä) osana tilausta.

Asiakkaalle voidaan lähettää ostamisen jälkeen asiakastyytyväisyyskysely. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Deitti.net käyttää kyselyn kautta kerättyjä tietoja asiakaskokemuksen ja palveluiden kehittämiseen.

Asiakasrekisteristä ja tietosuojasta kerrotaan tietosuojaselosteessa.

Hinnasto

Hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Joidenkin maksutapojen käytöstä saatetaan periä lisämaksu, joka ilmoitetaan erikseen maksutavan valinnan yhteydessä. Tarjolla on aina myös lisämaksuttomia maksutapoja.

Toimittaminen

Tilatut palvelut toimitetaan välittömästi maksun jälkeen, jos asiakas on pyytänyt palvelun välitöntä suorittamista. Muussa tapauksessa palvelu toimitetaan, kun 14 vuorokauden mittainen peruuttamisaika on kulunut.

Maksaminen

Ajankohtaiset tiedot maksutavoista löytyvät Deitti.netin sivuilta.

Maksupalveluntarjoaja

Verkkopankki- ja mobiilimaksujen maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, Y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181 830
www.paytrail.com

Maksukortti- ja PayPal-maksujen maksupalveluntarjoajana toimii PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. yhteistyössä kansainvälisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Maksun saajana korttilaskulla tai tiliotteella näkyy Deitti.net.

Palauttaminen

Palvelutuotteilla tai digitaalisella sisällöllä ei ole kuluttajansuojalain mukaisesti peruutusoikeutta, jos palvelu on kokonaan suoritettu, tai digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu sinun annettua suostumuksesi toimittamisen aloittamiseen ja jos peruutusoikeuden puuttumisesta on kerrottu ennakkoon.

Deitti.net palauttaa asiakkaalle kaikki asiakkaalta saadut suoritukset koskien palautettuja tuotteita, myös mahdolliset toimituskustannukset, viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua siitä kun yhtiö on saanut peruutusilmoituksen. Deitti.net suorittaa palautuksen sillä maksutavalla, jolla asiakas on maksanut tilauksen, ellei asiakas ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, ettei asiakkaalle aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia. Pankkinapilla tai tekstiviestillä maksettujen tilauksien osalta asiakkaan tulee ilmoittaa pankkitilinsä, että palautus voidaan suorittaa.

Takuu, tuki ja virhevastuu

Deitti.net pyrkii varmistamaan Palvelun virheettömän toiminnan, mutta ei takaa Palvelun virheettömyyttä eikä jatkuvaa toimintaa.

Mikäli tilattu palvelu keskeytyy Deitti.netistä johtuvasta syystä yli vuorokauden ajaksi, Asiakkaan tulee reklamoida keskeytyksestä Deitti.netin asiakaspalveluun. Deitti.net pidentää Maksullisen ominaisuuden voimassaoloa vastaavalla ajalla. Deitti.netillä ei ole muuta tai laajempaa vastuuta Maksullisessa ominaisuudessa olevasta keskeytyksestä, eikä Deitti.net edellä esitetyn lisäksi korvaa Asiakkaalle Maksullisen ominaisuuden keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välillisiä vahinkoja.

Deitti.net vastaa palveluiden lakisääteisestä virhevastuusta. Lisätietoa saat sähköpostilla osoitteesta asiakaspalvelu@deitti.net.

Reklamaatio

Asiakas on velvollinen esittämään ostotodistuksen, kuitin tai muun todistuksen ostopaikasta ja -ajankohdasta palautuksen yhteydessä tai reklamoidessaan palvelun virheestä. Deitti.net Oy pidättää oikeuden periä kuitin etsinnän aiheuttamat kustannukset ostajalta.

Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa joko verkkosivulla asiakaspalvelun yhteydenottolomakkeella, sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@deitti.net tai kirjeenä.

Reklamaatiohenkilöstö toimii suoraan johdon alaisuudessa. Henkilökunta konsultoi tarvittaessa johdon kanssa asiakkaan lähettämän reklamaation hoitamisessa. Puhelinvaihteen asiakaspalvelijat eivät käsittele reklamaatioita.

Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka: Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Kuluttajalla on lisäksi mahdollisuus käyttää myös Euroopan komission ylläpitämää verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia (http://ec.europa.eu/odr). Asiakas voi nostaa sopimuksen velkasuhteesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Deitti.net Oy:tä vastaan joko Deitti.net Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa. Jollei Asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Deitti.net Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa.

Asiamieskuluja ei korvata, koska Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.Deitti.net Oy
Kuortaneenkatu 1
00520 Helsinki
Y-tunnus: 2664590-7